Contributie 2020

Wij verzoeken u beleefd, doch dringend, om uw contributie voor 15 januari 2020 zelf aan ons over te maken o.v.v. uw lidnummer, op IBAN NL02 INGB 0003 7326 41
t.n.v. Postzegelvereniging Haarlemmermeer.

Natuurlijk kunt u de contributie ook contant betalen op de verenigingsavond of tijdens de ruildag. Wij kennen twee soorten leden:
Leden met het Maandblad Filatelie, contributie € 35,00 en
Partner/Huisgenootleden en Z-leden*, contributie € 22,50.

* Z-leden zijn leden die het Maandblad Filatelie reeds via een andere vereniging
ontvangen.

Indien uw contributie op 15 januari 2020 niet bij ons is binnengekomen ontvangt u bij ons maandblad van februari een HERINNERING, maar dan moeten wij het bedrag helaas verhogen met € 5,- administratiekosten.

Wacht u dus niet, maar regel het meteen even!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws 2019, Nieuws 2020. Bookmark de permalink.