Contributie 2023

Wij verzoeken u vriendelijk om uw contributie vóór 15 januari 2023 aan ons over te maken op IBAN NL02 INGB 0003 7326 41 onder vermelding van uw lidnummer.

Wij kennen twee soorten leden:

  • Leden met het maandblad Filatelie: Eur 35,-
  • Partner/huisgenoten en Z-leden*: Eur 22,50

* Z-leden ontvangen het maandblad Filatelie reeds via een andere vereniging.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Indien u vanaf 1 januari 2023 geen lid meer wilt zijn van de Postzegelvereniging Haarlemmermeer, dan dient u uw lidmaatschap voor 1 november 2021 schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij de ledenadministratie via ledenadministratie [at] pzvh.nl

Dit bericht is geplaatst in Nieuws 2022, Nieuws 2023. Bookmark de permalink.