Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Verenigingsavond met ALV Hoofddorp

5 mei 2017 - 19:00

HIERBIJ NODIGT HET BESTUUR U UIT VOOR de
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

deze zal gehouden worden op vrijdag 5 mei 2017 om 20.00 uur tijdens onze verenigingsavond te Hoofddorp.
Zaal open vanaf 19.00 uur.

Wij stellen ons voor de volgende AGENDA in behandeling te nemen.

1. Opening.

2. Ingekomen en uitgaande stukken.

3. Behandeling en goedkeuring van de notulen van de ALV gehouden op 6 mei 2016.

4.
a. Jaarverslag van de secretaris.
b. Jaarverslag van de penningmeester, vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
c. Jaarverslag van het rondzendverkeer.
d. Jaarverslag van de veilingmeester.
e. Jaarverslag van de postzegelbeurzen in Badhoevedorp.

5. Verslag van de kascommissie / Décharge bestuur.

6. Vaststelling van de contributie voor 2018. Geen voorstel van het bestuur voor verhoging/verlaging.

7. Vaststelling van de begroting voor 2017.

8. Verkiezing bestuursleden. Aftredend zijn mevrouw M. van DitzhuyzenAlbarda (Secretaris) en de heer C.E.M. de Kort (Financiën rondzendverkeer). Beiden stellen zich herkiesbaar.

9. Benoeming van een nieuw Kascontrole-commissielid en een nieuw lid voor de Commissie van beroep en de Nalatenschapscommissie.

10.Rondvraag.

11.Sluiting ALV.

Na een korte pauze zal er een veiling van 180 kavels worden gehouden.

Gegevens

Datum:
5 mei 2017
Tijd:
19:00
Evenement Categorieën:
,

Locatie

De Jeugd van Gisteren
Beemsterstraat 4
2131 ZB, Hoofddorp
Telefoon:
(023) 564 29 93