Contributie 2024

Wij verzoeken u vriendelijk om uw contributie vóór 15 januari 2024 aan ons over te maken op IBAN NL02 INGB 0003 7326 41 onder vermelding van uw lidnummer.

Wij kennen twee soorten leden:

  • Leden met het maandblad Filatelie: Eur 35,-
  • Partner/huisgenoten en Z-leden*: Eur 22,50

* Z-leden ontvangen het maandblad Filatelie reeds via een andere vereniging.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws 2024. Bookmark de permalink.