Voor en na Versailles

Overhandiging Boek Voor en na Versailles. Voorzitter Ronald Peters (L) met de schrijver Piet Dees (R)

Met de presentatie van het boek “Voor en na Versailles” kreeg de tweede verenigingsavond van het seizoen 2018-2019 een primeur. Piet Dees, lid van onze vereniging, overhandigde het eerste exemplaar van zijn boek aan de voorzitter als dank voor de jarenlange betrokkenheid en inspiratie van de vereniging.

Volgend jaar, om precies te zijn op 28 juni 2019, is het 100 jaar geleden dat in de spiegelzaal de Vrede van Versailles werd getekend waarmee er officieel een einde kwam aan de eerste Wereldoorlog. Deze gebeurtenis en alles daarom heen is het onderwerp van zijn verzameling. En dus is 2019 voor hem een mooi moment om een deel van die verzameling uit te geven in boekvorm.

Het Verdrag van Versailles is bepalend voor veel ontwikkelingen in Europa in de twintigste eeuw. Volken krijgen of herkrijgen hun onafhankelijkheid en volgens sommigen is het Verdrag van Versailles mede aanleiding voor de Tweede Wereldoorlog. Door dit verdrag wordt de kaart van Europa opnieuw getekend. En dat geldt in het bijzonder voor de grenzen van Duitsland. De ondertitel van het boek luidt dan ook “Postale gevolgen voor de grensgebieden van Duitsland”.

Met  grensgebieden van het Duitse Rijk worden de territoria bedoeld die op 1 januari 1914 tot het Duitse Rijk behoorden maar door het Verdrag van Versailles  voor Duitsland verloren gaan: In het oosten Posen en West Pruissen die aan het nieuw opgerichte Polen worden toegewezen.  Danzig dat een vrije stad wordt en het Memelland onder Frans mandaat komt.  In het westen Elzas en Lotharingen die weer  bij Frankrijk worden gevoegd, het Saargebied  onder toezicht van de Volkenbond, en Eupen Malmedy die aan België worden toegewezen en in het noorden Sleeswijk, een grensstrook die in een volksstemming voor Denemarken kiest. In ruimere zin wordt het begrip grensgebied hier ook gebruikt voor gebieden ten oosten van de Oder-Neisse grens die pas aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door de conferentie van Potsdam worden afgescheiden van Duitsland en tegenwoordig voor het overgrote deel tot Polen behoren, te weten Oost Pruissen en(Opper-)Silezië.

Gebieden die van 1941 tot 1945 door het Groot-Duitse rijk werden geannexeerd vallen buiten het begrip grensgebied en worden in het boek niet behandeld met twee uitzonderingen, te weten Sudetenland en Oostenrijk. Tot slot wordt aandacht besteed aan Helgoland. Een klein maar strategisch gelegen rotseiland in de Noordzee dat eerst bij Engeland hoorde maar vanaf 1890 bij Duitsland hoort.

 Voor en na Versailles behandelt per grensgebied

  • de historische ontwikkelingen
  • de besluitvorming tijdens de Parijse vredesconferentie
  • de gevolgen voor het postverkeer

Kortom Voor en na Versailles is een boek dat zich met plezier laat lezen door zowel historici als filatelisten. Het boek (248 pagina’s en meer dan 700 afbeeldingen) kost Eur 30,- plus eventueel verzendkosten (Eur 5,-) en is verkrijgbaar middels een mailtje aan dees@quicknet.nl.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws 2018. Bookmark de permalink.